English

Detailed Translations for remark from English to Dutch

remark:

remark [the ~] noun

 1. the remark (comment; observation)
  de opmerking; de aanmerking; de bemerking
 2. the remark (criticism; comment)
  de commentaar; de kritiek; de opmerking; de aanmerking
 3. the remark (ellipse; comment)
  de ellips; de uitlating
 4. the remark (expression of opinion; statement; declaration; )
  de meningsuiting; de uitlating

Translation Matrix for remark:

NounRelated TranslationsOther Translations
aanmerking comment; criticism; observation; remark
bemerking comment; observation; remark
commentaar comment; criticism; remark
ellips comment; ellipse; remark
kritiek comment; criticism; remark critique; discussion; review
meningsuiting comment; declaration; expression of opinion; letting out; remark; statement; utterance idea; judgement; opinion; view
opmerking comment; criticism; observation; remark comment
uitlating comment; declaration; ellipse; expression of opinion; letting out; remark; statement; utterance
- comment; input
VerbRelated TranslationsOther Translations
- comment; mention; note; notice; observe; point out
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
kritiek awkward; critical; delicate; hard; painful; perilous; precarious; review; touchy; worrisome
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
commentaar comment
OtherRelated TranslationsOther Translations
- interjection; observe

Related Words for "remark":


Synonyms for "remark":


Related Definitions for "remark":

 1. explicit notice1
  • it passed without remark1
 2. a statement that expresses a personal opinion or belief or adds information1
 3. make mention of1
 4. make or write a comment on1

Wiktionary Translations for remark:

remark
noun
 1. -
verb
 1. -
remark
noun
 1. het aanmerken
 2. een uiting van gedachten of waarnemingen
verb
 1. een waarneming of opinie meedelen aan anderen, met een zekere nadruk

Cross Translation:
FromToVia
remark notitie; aantekening Anmerkungallgemein: (schriftlich oder mündlich) eine zusätzlich geben Information
remark merken; bemerken; opmerken; bespeuren; in de smiezen krijgen; in het oog krijgen; ontwaren apercevoir — Remarquer une chose qui avait échappé d’abord.
remark opmerking; waarneming; inachtneming; naleving; observatie observationaction d’observer ce qui prescrire par quelque loi ou ce que l’on promettre à quelqu’un.
remark opmerking remarqueaction de remarquer ou d’observer.
remark een sein geven; seinen; opmerken; opmerkzaam maken; signaleren; attenderen; attent maken; een wenk geven signalerappeler ou attirer l’attention de quelqu’un sur une personne ou sur une chose.
remark opmerken; opmerkzaam maken; signaleren; goed doen uitkomen; met nadruk zeggen; nadruk leggen op; accentueren; beklemtonen; de klemtoon leggen op soulignertirer une ligne sous un mot, ou sous plusieurs mots.

Related Translations for remark