Most Recent English Words:

divine wholesale collate manage Manage stationery try comet wisdom trunk astrologer rug see insect stubborn scythe apply application BAM revelry inadmissible constitute important vampire beautify beautification strawberry former suppress suppressed once exercise mate fuss lack patio elucidate traverse touch touching germinate pond wolf favour grape contrary confirm confirmed home Home linen grieve decrease proper case-by-case addict liberate liberated mango bib prescience allure alluring attract attractive winsome drencher dissipate auburn time SUA homosexual wallpaper vascular widespread code daft stop Stop session needlefurze manufacture manufactured peak modify lever concede fen somebody moreover style gold golden conservatory ailment heart E celebrity henceforth femur strophe stewardship clear friar friars canal statement statements reduce commit discotheque September discount command magnificent reunion Réunion kind feeble master boy between friendship jack elicit sportsman sexy transient transeunt depict grandfather welcome find Find friendly friendliness go Go bird delouse purgatory wet aubergine well-established deny denier equanimity brown fall cheetah reimburse reimbursement closet wheeze wheezes feasible turpentine commerce media caption boletus dark lion mushroom immobile journey desire instruction instructions cornice wee-wee estate guestbook Guestbook magazine rhetoric luxury structure devil baby quantity weaving-loom premise premises introduction show shower startup start-up lot swing-lock disdain buffet edifice shorts construction miracle build building bathroom

Most Recent Dutch Words:

schrijfgereedschappen ophalen rug tegenovergesteld bouwkunde toestemmen slaap lekker contactdoos wolf biotoop middernacht bibs legermacht landgraaf uitkering rat ratten iep iepen gelden loon lonen verkleinen tweetalig partij partijen vervolgens woonplaats schetsen schets krom krommen melding demping ingebruikname mazelen geachte geacht krapte bejaardengesticht bejaardentehuis verpleegkunde kop kopje slok slokken pan PAN pasta keusteunen tiental huisgenoot café papa bedreiging kwak kwaken jenever windvlaag stippen stip groenteboer gedeeltelijk koffiemelk kind krentenbol ui wortel wortelen koster stokbrood WC-papier knoflook stroopwafel minderheid koekje pindakaas krant Krant woordenboek salto oliebol tijdschrift vermelden rookworst spinazie vertelkunst tegenover maken sorry katalysator raat moslim inferieur penetreren fragiel bloeien bloei strafrecht proef proeven verwaand strand stranden verhuizen persoonlijk persoonlijkheid luisteren luister betasten lopen loop aanpakken aanpak schoonmaken schoonmaak chocolade favoriet markeren zelfverzekerd klap klappen tijd toveren konijn goochelaar arm laden zwaaien zwaai tent hoog koorddanseres heten doorgronden boer boeren rij klimop opklimmen kijken kijk samenwerking veren mededelen plus plussen rest resten vork zijn waren waar roepnaam kant kanten ranja afkijken machteloos zorgen zorg concern voortstuwen fixen verdieping niche omranden benaming hub afwezigheidsbericht Europa principe oud porren por bestelen beschuldigen horloge verdergaan naast terwijl compliment klacht staan staat perron inheems bereiken scheet station verkenning afknapper General omzet omzetten namaken namaak forel kiesdeler baan