Swedish

Detailed Translations for problem from Swedish to English

problem:

problem [-ett] noun

 1. problem
  the matter; the case; the question; the problem
 2. problem
  the discomforts; the troubles; the problems; the misery
 3. problem
  the hitch; the trouble; the problem
 4. problem (uppgift)
  the assignment; the problematical case; the summary; the statement; the question; the task; the problem; the problems
 5. problem (bekymmer)
  the troubles; the problems; the miseries
 6. problem (bekymmer)
  the troubles; the problems
 7. problem (frågor)
  the issues; the problems
 8. problem (stridsfråga; rättsfråga)
  the issue; the point of discussion; the question

Translation Matrix for problem:

NounRelated TranslationsOther Translations
assignment problem; uppgift anvisning; befallning; föreskrift; instruktion; order; ranson; stickreplik; tilldelning; undervisning; uppgift; vink
case problem affär; angelägenhet; box; bur; fall; fråga; jobb; låda; mål; packkorg; penfodral; process; resultat; rättegång; rörformig behållare; sak; spjällåda; uppdrag; utgang; ämne; ärende
discomforts problem
hitch problem tvivel
issue problem; rättsfråga; stridsfråga angelägenhet; distribution; fråga; resultat; sak; upplaga; utdelning; utflöde; utgang; utgående; utgåva; utleverans; utströmning; ämne
issues frågor; problem
matter problem affär; angelägenhet; artikel; brutna stenar; fråga; händelse; kalk; material; punkt; sak; substans
miseries bekymmer; problem elände
misery problem besvär; elakt; elände; olycka; skadlig; skadligt; smärta; värk
point of discussion problem; rättsfråga; stridsfråga
problem problem; uppgift fråga; interpellation; komplikation; problemfall; undran
problematical case problem; uppgift problemfall; svårighet
problems bekymmer; frågor; problem; uppgift besvärlighet; defekter; obehag; obekvämhet; otrevnad; trasigheter
question problem; rättsfråga; stridsfråga; uppgift angelägenhet; fråga; interpellation; resultat; sak; undran; utgang; ämne
statement problem; uppgift anklagelse; anmärkning; anteckning; bokslut; förklarelse; hävding; kommentar; kontoutdrag; meddelande; notering; nyhet; påståelse; påstående; resumé; sammandrag; utdrag; uttalande; uttryck; väcka åtal mot; yttrande; åsiktsförklaring; åtgärdssats; översikt
summary problem; uppgift resumé; sammandrag; sammanfattning; översikt
task problem; uppgift arbete; att göra-poster; hemläxa; hemuppgift; jobb; skoluppgift; svårighet; syssla; uppgift; uppgifter
trouble problem besvär; djuriskhet; elakt; elände; fara; fumlig; förvirring; gnat; gnäll; hinder; kaos; katastrof; klagan; klumpig; klåpig; krämpa; motgång; motighet; olycka; olägenhet; oreda; sjukdom; skadlig; skadligt; störning; svår olycka; svårigheter; tjat; upprörande
troubles bekymmer; problem besvärlighet; defekter; obehag; obekvämhet; otrevnad; trasigheter
VerbRelated TranslationsOther Translations
issue förlägga; ge ut; publicera; utleverera
matter släcka; stänga av
question bekämpa; bestrida; fråga på; fråga vidare; förhöra; interpellera; strida; tveka; tävla; utfråga
trouble försvåra; göra svårt; jäkta; oroa
OtherRelated TranslationsOther Translations
assignment arbetsuppgift
case etui; fodral; rättssak; stillåda; väska
hitch mankemang; tjall
issue avlåta; bröstarvinge; emission; komma; strömma ut; utfärda; utfärdande; utgå
matter materia; spörsmål
misery erbarmlighet; misär
problem problemställning; spörsmål
problems problematik
question spörsmål
statement andragande; angivning; uppgivande
summary exposé; hopräkning
task arbetsuppgift; pensum; åliggande
trouble huvudbry; krångel; trubbel

Synonyms for "problem":


Wiktionary Translations for problem:

problem
noun
 1. difficulty

Cross Translation:
FromToVia
problem trouble; problem Problem — eine schwierige, noch ungelöste Aufgabe
problem problem; trouble; issue problèmequestion scientifique à résoudre.

Related Translations for problem