Swedish

Detailed Translations for from Swedish to English

få:

verb (får, fick, fått)

 1. (tillåtas att; ha tillåtelse)
  to may; to be allowed to; to have permission
 2. (ta)
  to get
  • get verb (gets, got, getting)
 3. (måste; behöva)
  to must; to want; to have to; to need
  • must verb (must)
  • want verb (wants, wanted, wanting)
  • have to verb (has to, had to, having to)
  • need verb (needs, needed, needing)
 4. (skaffa sig; finna; fatta)
  to receive; to get; to catch; to contract
  • receive verb (receives, received, receiving)
  • get verb (gets, got, getting)
  • catch verb (catches, catched, catching)
  • contract verb (contracts, contracted, contracting)

Conjugations for få:

presens
 1. får
 2. får
 3. får
 4. får
 5. får
 6. får
imperfekt
 1. fick
 2. fick
 3. fick
 4. fick
 5. fick
 6. fick
framtid 1
 1. kommer att få
 2. kommer att få
 3. kommer att få
 4. kommer att få
 5. kommer att få
 6. kommer att få
framtid 2
 1. skall få
 2. skall få
 3. skall få
 4. skall få
 5. skall få
 6. skall få
conditional
 1. skulle få
 2. skulle få
 3. skulle få
 4. skulle få
 5. skulle få
 6. skulle få
perfekt particip
 1. har fått
 2. har fått
 3. har fått
 4. har fått
 5. har fått
 6. har fått
imperfekt particip
 1. hade fått
 2. hade fått
 3. hade fått
 4. hade fått
 5. hade fått
 6. hade fått
blandad
 1. få!
 2. få!
 3. fådd
 4. fående
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

adj

 1. (enstaka)
  few

Translation Matrix for :

NounRelated TranslationsOther Translations
catch bult; byte; fångst; knäpp lock; lås; låskolv; regel; uppfångande; uppsnappande; åskvigg
contract avtal; jobb; kontrakt; ärende; överenskommelse
little lite; smula
must krav; måste
need behövande; elände; fattigdom; hjälp; hjälp behovande; nödvändigt
want avsaknad; brist; elände; fattigdom
VerbRelated TranslationsOther Translations
be allowed to ; ha tillåtelse; tillåtas att ha tjänstledighet
catch fatta; finna; ; skaffa sig charmera; dupera; ertappa; fatta; fatta tag i; fånga; förtrolla; greppa; gripa; gripa tag i; jaga; knycka bort; ta; ta fast; ta ifrån; ta tag i
contract fatta; finna; ; skaffa sig dra ihop sig; dra samman; kontrahera; kontraktera
get fatta; finna; ; skaffa sig; ta begripa; dra; fara åt helvete; fatta; förstå; försvinna; greppa; inbringa; inse; stick
have permission ; ha tillåtelse; tillåtas att ha tjänstledighet
have to behöva; ; måste
may ; ha tillåtelse; tillåtas att ha tjänstledighet; våga göra
must behöva; ; måste
need behöva; ; måste behöva; ha behov av
receive fatta; finna; ; skaffa sig acceptera; emotta; erhålla; fånga på vägen; lära; motta; mottaga
want behöva; ; måste behöva; ha behov av; känna begär efter; vilja; önska
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
few enstaka;
little liten; litet; minimal; minimalt; obetydlig; obetydligt; små; smått
OtherRelated TranslationsOther Translations
catch aber; fiskfångst; infånga; taga; tillfånga; uppfånga
contract affärsavtal; avslut; entreprenad
few ; inte många; lite fåtalig; fåtaligt
get haja
little ; inte många; lite fjuttig
may ; måtte
must must
need behov; erfordra
not a lot ; inte många; lite
not many ; inte många; lite
not much ; inte många; lite
receive anamma; bemöta; undfå
want behov; erfordra
ModifierRelated TranslationsOther Translations
little liten; litet; obetydligt; sällsynt; underlägsen; underlägset

Synonyms for "få":


Wiktionary Translations for :

verb
 1. have permission to
 2. cause to, by command or request
 3. cause to be
 4. find as an answer
 5. bring to reckoning
 6. become ill
 7. be able to, be permitted, have opportunity
 8. cause to do
 9. don
 10. doff
 11. cause to become
 12. receive
 13. obtain
 14. to get
 15. get
 16. to keep in possession or use
 17. to get into one's possession
determiner
 1. indefinite, usually small number

Cross Translation:
FromToVia
receive ontvangen — het verkrijgen van zaken zoals loon en berichten
get abbekommen — (transitiv) seinen Teil von etwas erhalten
get; receive; be given bekommen — (transitiv) sich einer Person oder Sache bemächtigen
get; receive; be given bekommen — (transitiv) etwas empfangen, etwas erhalten, etwas erlangen, etwas (oder einen Zustand) erreichen
cause; bring about bewirken — (transitiv): eine Wirkung herbeiführen
skinny; lean dürr — dünn, mager
inspire eingebenbildlich, gehoben: jemanden oder etwas veranlassen zu etwas, jemandem etwas einräumen
achieve; receive; obtain; get erhalten — (transitiv) etwas bekommen
get; come down with; have kriegenumgangssprachlich: bekommen
make machenmachen, dass: veranlassen
must; have to müssenzwingen sein, etwas zu tun
hail; have; receive; get; catch; accept; accredit; admit accueillir — Traductions à trier suivant le sens
get avoir — Se procurer.
get; acquire; obtain; gain; secure obtenir — Se faire accorder par tel ou tel moyen une chose que l’on désirer.
accept; admit recevoiraccepter, prendre ce qui donner, ce qui présenter, ce qui offrir sans qu’il devoir.

Related Translations for