Dutch

Detailed Translations for voorstellen from Dutch to English

voorstellen:

voorstellen verb (stel voor, stelt voor, stelde voor, stelden voor, voorgesteld)

 1. voorstellen (voorslaan)
  to propose
  • propose verb (proposes, proposed, proposing)
 2. voorstellen (kennis laten maken; introduceren)
  to introduce; introduce somebody to

Conjugations for voorstellen:

o.t.t.
 1. stel voor
 2. stelt voor
 3. stelt voor
 4. stellen voor
 5. stellen voor
 6. stellen voor
o.v.t.
 1. stelde voor
 2. stelde voor
 3. stelde voor
 4. stelden voor
 5. stelden voor
 6. stelden voor
v.t.t.
 1. heb voorgesteld
 2. hebt voorgesteld
 3. heeft voorgesteld
 4. hebben voorgesteld
 5. hebben voorgesteld
 6. hebben voorgesteld
v.v.t.
 1. had voorgesteld
 2. had voorgesteld
 3. had voorgesteld
 4. hadden voorgesteld
 5. hadden voorgesteld
 6. hadden voorgesteld
o.t.t.t.
 1. zal voorstellen
 2. zult voorstellen
 3. zal voorstellen
 4. zullen voorstellen
 5. zullen voorstellen
 6. zullen voorstellen
o.v.t.t.
 1. zou voorstellen
 2. zou voorstellen
 3. zou voorstellen
 4. zouden voorstellen
 5. zouden voorstellen
 6. zouden voorstellen
diversen
 1. stel voor!
 2. stelt voor!
 3. voorgesteld
 4. voorstellend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

voorstellen [de ~] noun, plural

 1. de voorstellen (proposities)
  the suggestions; the proposals; the propositions

Translation Matrix for voorstellen:

NounRelated TranslationsOther Translations
proposals proposities; voorstellen
propositions proposities; voorstellen
suggestions proposities; voorstellen
VerbRelated TranslationsOther Translations
introduce introduceren; kennis laten maken; voorstellen aandragen; aanvoeren; inbrengen; inleiden; invoegen; inwerken; naar voren brengen; openen; opperen; poneren; prepareren; stellen; voorbereiden op
introduce somebody to introduceren; kennis laten maken; voorstellen
propose voorslaan; voorstellen aanbevelen; aanraden; aanvoeren; iemand recommanderen; naar voren brengen; nomineren; opperen; poneren; te berde brengen; ter overweging geven; van plan zijn; voordragen; voorleggen
- verbeelden

Related Words for "voorstellen":


Synonyms for "voorstellen":


Related Definitions for "voorstellen":

 1. het erop laten lijken1
  • in dat toneelstuk stelt hij de koning voor1
 2. als plan voorleggen1
  • zij stelde voor te gaan lopen1
 3. iets voorstellen alsof1
  • het zo vertellen dat het net lijkt alsof1
 4. je er een idee van vormen1
  • hij stelt zich de toekomst nogal somber voor1
 5. vertellen wie ze zijn of hoe ze heten1
  • ik zal mijn vrienden aan u voorstellen1

Wiktionary Translations for voorstellen:

voorstellen
verb
 1. een plan voorleggen
 2. een beeld geven
voorstellen
verb
 1. place at disposal
 2. propose
 3. to propose; to recommend
 4. to and make something or someone known by formal announcement or recommendation
 5. to cause someone to be acquainted
 6. (transitive) to conjecture
 7. (transitive) to believe
 8. (transitive) to form a mental image of something
 9. propose for consideration
 10. bring into the presence of
 11. to suggest a plan or course of action
 12. to present again or anew
 13. to portray by pictorial or plastic art
 14. to portray by mimicry or action of any kind
 15. to serve as a sign or symbol of
 16. to ask for without demanding
 17. to discourse, to represent

Cross Translation:
FromToVia
voorstellen propose; suggest vorschlagen — (transitiv): einen Vorschlag machen; eine Empfehlung machen, die abgelehnt werden kann
voorstellen offer; introduce; present; perform; play; reenact; render; depict; represent; constitute; bid; make an offer; tender; offer up; sacrifice; donate; give; grant offrirprésenter quelque chose à quelqu’un, souhaiter qu’il l’accepter.
voorstellen suggest; propose; proffer proposermettre en avant, de vive voix ou par écrit, pour qu’on l’examiner, pour qu’on en délibérer.
voorstellen introduce; present; offer; perform; play; reenact; render; depict; represent; constitute présenter — Traductions à trier suivant le sens

voorstel:

voorstel [het ~] noun

 1. het voorstel (motie; propositie; voorstel doen; bod)
  the proposal; the request; the motion; the offer; the bid; the bill
 2. het voorstel (verzoek)
  the proposal; the request
 3. het voorstel (voorstel doen; propositie; suggestie; motie)
  the suggestion; the proposition; the proposal; the fore-carriage; the motion; the bill
 4. het voorstel
  the proposal
  – A formal bid for a job or sale of products. 2
 5. het voorstel (projectvoorstel)
  the proposal; the project proposal
  – A suggested project plan. Proposals provide better high-level analysis, and enable you to apply your business processes to track potential projects. 2

Translation Matrix for voorstel:

NounRelated TranslationsOther Translations
bid bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen aanbieding; aanbod; bod; koopje; offerte; speciale aanbieding
bill bod; motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen affiche; ankerlip; cheque; factuur; lip; nota; reclamebiljet; rekening; snavel; snebben; vogelbek; wetsontwerp; wetsvoorstel
fore-carriage motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen
motion bod; motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen
offer bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen aanbieding; aanbod; bod; koopje; offerte; overhandiging; prijsopgave
project proposal projectvoorstel; voorstel
proposal bod; motie; projectvoorstel; propositie; suggestie; verzoek; voorstel; voorstel doen aanbieding; aanbod; aanzoek; huwelijksaanzoek; koopje; offerte
proposition motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen
request bod; motie; propositie; verzoek; voorstel; voorstel doen aanvraag; bede; eis; interpellatie; opvragen; opvraging; smeekbede; smeekgebed; verzoek; vordering; vraag
suggestion motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen aanknopingspunt; aanwijzing; advies; indruk; raad; raadgeving
VerbRelated TranslationsOther Translations
bid gebieden; gelasten; opbieden; voorschrijven
bill factureren; in rekening brengen
offer aanbieden; aangeven; aanreiken; afgeven; beloven; bieden; cadeau doen; cadeau geven; geven; indienen; laten zien; offreren; overgeven; overhandigen; presenteren; schenken; toesteken; toezeggen; tonen; uitloven; vertonen
request aanvragen; aanzoeken; bidden; rekwestreren; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen

Related Words for "voorstel":


Related Definitions for "voorstel":

 1. plan dat je iemand voorlegt1
  • mijn voorstel is dat we dit jaar naar Turkije op vakantie gaan1

Wiktionary Translations for voorstel:

voorstel
noun
 1. hetgeen dat voorgesteld wordt
voorstel
noun
 1. something put forth
 2. proposal
 3. approach
 4. that which is proposed
 5. idea or plan offered
 6. something suggested

Cross Translation:
FromToVia
voorstel offer Angebot — Vorschlag
voorstel offer; supply; proposal; presentation; tender; bid; proposition; advance; advocacy offreaction d’offrir.

Related Translations for voorstellen