Dutch

Detailed Translations for toelichting from Dutch to English

toelichting:

toelichting [de ~ (v)] noun

 1. de toelichting (mededeling; statement; verklaring; )
  the notification; the statement; the announcement
 2. de toelichting (nadere uitleg)
  the explanation; the commentary
 3. de toelichting (verduidelijking; uitleg; opheldering; verklaring; uiteenzetting)
  the explanation; the clarification; the elucidation; the enlightenment; the explaining; the information; the notice; the clearing; the communication
 4. de toelichting (bijlage; aanvulling; meezending; additie)
  the appendix; the enclosure; the supplement; the annex; the inset

Translation Matrix for toelichting:

NounRelated TranslationsOther Translations
annex aanvulling; additie; bijlage; meezending; toelichting aanbouw; ander filiaal; bijgebouw; dependance; uitbouw
announcement aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; afkondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; convocatie; gewag; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; openbare publicatie; opgave; proclamatie; publicatie; publikatie; relaas; tijding; uitgave; uitgifte; uitspraak; verkondiging; vermelding; verwittiging
appendix aanvulling; additie; bijlage; meezending; toelichting aanhangsel; aanvulling; addendum; appendix; bijvoegsel; blinde darm; supplement; toevoeging; toevoegsel
clarification opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring informatie; inlichting; verheldering
clearing opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring evacuatie; informatie; inklaren; inklaring; inlichting; ontruiming; verheldering
commentary nadere uitleg; toelichting bericht; referaat; verslag
communication opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring communicatie
elucidation opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring betoog; duiding; interpretatie; uitleg; verklarende uitleg; verklaring
enclosure aanvulling; additie; bijlage; meezending; toelichting insluiting; omsingeling
enlightenment opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring informatie; inlichting; optimalisatie; verheldering
explaining opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring
explanation nadere uitleg; opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring duiding; informatie; inlichting; inlichtingen; interpretatie; ophelderingen; toelichtingen; uitleg; verklarende uitleg; verklaring
information opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring convocatie; data; gegevens; info; informatie; informaties; informeren; inlichting; inlichtingen; kennisgeving; mededeling; ophelderingen; toelichtingen; verwittiging; voorlichting
inset aanvulling; additie; bijlage; meezending; toelichting aanwending; gebruik; inzet; toepassing
notice opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring bekijks; congé; convocatie; huuropzegging; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging
notification aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aankondigen; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; convocatie; deurwaardersexploot; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; sommatie; verwittiging
statement aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aantekening; bankafschrift; bekendmaking; bericht; beweren; bewering; boodschap; constatering; financieel overzicht; frase; gewag; gezegde; instructie; kwestie; lijst; mededeling; melding; meningsuiting; noot; notitie; opgaaf; opgave; opnoeming; opschrijving; opsomming; overzicht; probleem; proces verbaal; rapport; rekeningoverzicht; relaas; staat; stelling; tijding; uitdrukking; uitlating; uitspraak; vaststelling; verklaring; vermelding; verwittiging; vraagstuk; zegswijze; zin; zwaarte
supplement aanvulling; additie; bijlage; meezending; toelichting aanhangsel; aanvulling; addendum; appendix; bijvoegsel; supplement; suppletie; toevoeging; toevoegsel
VerbRelated TranslationsOther Translations
annex annexeren; inlijven; overnemen; veroveren
notice aanschouwen; bekijken; bekrachtigen; bemerken; bespeuren; bestempelen; certificeren; gewaarworden; kijken; merken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; te zien krijgen; turen; uit elkaar houden; uiteenhouden; voelen; waarmerken; waarnemen; zien
supplement supplementeren

Related Words for "toelichting":


Wiktionary Translations for toelichting:

toelichting
noun
 1. nadere tekst om het te verduidelijken
toelichting
noun
 1. the act or process of explaining

Cross Translation:
FromToVia
toelichting reason Begründung — Angabe von Gründen, Rechtfertigung
toelichting explanation Erklärung — Aufschluss über Zusammenhänge, Sachverhalte
toelichting enlightenment éclaircissementaction de rendre moins serrer, moins épais.