Swedish

Detailed Translations for godkänna from Swedish to English

godkänna:

godkänna verb (godkänner, godkände, godkänt)

 1. godkänna (erkänna; acceptera)
  to approve; to acknowledge; to accept
  • approve verb (approves, approved, approving)
  • acknowledge verb (acknowledges, acknowledged, acknowledging)
  • accept verb (accepts, accepted, accepting)
 2. godkänna (auktorisera; bemyndiga; befullmäktiga)
  to authorize; to validate; to confirm; to allow; to permit; to admit; to sanction; to authorise; to give one's fiat to
  • authorize verb, American (authorizes, authorized, authorizing)
  • validate verb (validates, validated, validating)
  • confirm verb (confirms, confirmed, confirming)
  • allow verb (allows, allowed, allowing)
  • permit verb (permits, permitted, permitting)
  • admit verb (admits, admited, admiting)
  • sanction verb (sanctions, sanctioned, sanctioning)
  • authorise verb, British
  • give one's fiat to verb (gives one's fiat to, gave one's fiat to, giving one's fiat to)
 3. godkänna (sanktionera)
  to ratify; to validate; to sanction
  • ratify verb (ratifies, ratified, ratifying)
  • validate verb (validates, validated, validating)
  • sanction verb (sanctions, sanctioned, sanctioning)

Conjugations for godkänna:

presens
 1. godkänner
 2. godkänner
 3. godkänner
 4. godkänner
 5. godkänner
 6. godkänner
imperfekt
 1. godkände
 2. godkände
 3. godkände
 4. godkände
 5. godkände
 6. godkände
framtid 1
 1. kommer att godkänna
 2. kommer att godkänna
 3. kommer att godkänna
 4. kommer att godkänna
 5. kommer att godkänna
 6. kommer att godkänna
framtid 2
 1. skall godkänna
 2. skall godkänna
 3. skall godkänna
 4. skall godkänna
 5. skall godkänna
 6. skall godkänna
conditional
 1. skulle godkänna
 2. skulle godkänna
 3. skulle godkänna
 4. skulle godkänna
 5. skulle godkänna
 6. skulle godkänna
perfekt particip
 1. har godkänt
 2. har godkänt
 3. har godkänt
 4. har godkänt
 5. har godkänt
 6. har godkänt
imperfekt particip
 1. hade godkänt
 2. hade godkänt
 3. hade godkänt
 4. hade godkänt
 5. hade godkänt
 6. hade godkänt
blandad
 1. godkän!
 2. godkän!
 3. godkänd
 4. godkänande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

godkänna [-ett] noun

 1. godkänna
  the assessment; the appraisal

Translation Matrix for godkänna:

NounRelated TranslationsOther Translations
accept acceptera
appraisal godkänna beskattning; taxering; uppskatning; värdering
assessment godkänna beräkning; beskattning; kunskapskontroll; taxering; uppskatning; uppskattning; uträkning; värdering
permit biljett; fraktsedel; fri lejd; fribiljett; följesedel; identifikationskort; inträdesbiljett; inträdestillstånd; körkort; lejdbrev; lov; pass; passerbrev; passersedel; tillstånd; tillåtelse
sanction sanktion; straffåtgärd; tillstånd
VerbRelated TranslationsOther Translations
accept acceptera; erkänna; godkänna acceptera; acceptera en gåva; emotta; ge efter för; låta ske; stå ut med; ta emot; ta emot en gåva; tillåta
acknowledge acceptera; erkänna; godkänna
admit auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna avslöja; bekänna; bikta; erkänna; medge; släppa in; säga saningen; tillstå; tillåta; uppenbara
allow auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna auktorisera; bemyndiga; bevilja; foga sig; rätta sig efter; tillåta
approve acceptera; erkänna; godkänna backa upp; hålla med; instämma; vara ense
authorise auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna auktorisera; befoga; bemyndiga; ge fullmakt åt; tillåta
authorize auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna auktorisera; befoga; bemyndiga; ge behörighet; ge fullmakt åt; tillåta
confirm auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna bejaka; bekräfta; besanna; besegla; häfta ihop; intyga; ratificera; samtycka till; sätta fast
give one's fiat to auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna tillåta
permit auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna auktorisera; bemyndiga; bevilja; tillåta
ratify godkänna; sanktionera bekräfta; besegla; ratificera
sanction auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna; sanktionera
validate auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna; sanktionera bekräfta; besegla; lagfästa; ratificera; stadfästa; validera; verifiera
OtherRelated TranslationsOther Translations
accept anamma; godta; godtaga; hörsamma
acknowledge vidkännas
admit medgiva; vidkännas
allow medgiva
appraisal utvärdering
approve approbera; bifalla; godta; godtaga
confirm konfirmera
permit medgiva; tillståndsbevis
sanction straffpåföljd

Synonyms for "godkänna":


Wiktionary Translations for godkänna:

godkänna
verb
 1. To regard as good; to commend; to be pleased with; to think well of

Cross Translation:
FromToVia
godkänna acknowledge anerkennen — einen Umstand als sachlich richtig oder wahr akzeptieren
godkänna approve; confirm billigen — (transitiv) etwas genehmigen
godkänna permit; allow genehmigen — insbesondere von behördlicher Seite erlauben, gestatten, akzeptieren, bewilligen
godkänna approve; countenance; endorse; sanction; authorize approuvertenir pour acceptable.