Dutch

Detailed Translations for ontzettend from Dutch to Spanish

ontzettend:


Translation Matrix for ontzettend:

NounRelated TranslationsOther Translations
bárbaro barbaar; bruut; onmens; woesteling; wreedaard
miserable ellendeling; galbak; hork; kinkel; klier; kreng; lomperd; mispunt; proleet; schoft; schurk; smeerlap; stuk ongeluk; vlegel
ModifierRelated TranslationsOther Translations
abominable ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afgrijselijk; afschuwelijk; akelig; armzalig; atheïstisch; bar; bedonderd; belazerd; beroerd; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; goddeloos; godloos; gruwelijk; karig; lamlendig; mager; meelijwekkend; miserabel; naar; pover; rampzalig; schamel; schandalig; schandelijk; schraal; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk
alarmante ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk angstwekkend; benard; benauwd; bliksems; dreigend; eng; ernstig; godgeklaagd; hachelijk; hemeltergend; kritiek; onrustbarend; ontstellend; penibel; schandalig; schandelijk; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verontrustend; zeer ergerlijk; zorgelijk; zorgwekkend
aterrador ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afgrijselijk; afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; akelig; angstaanjagend; angstwekkend; beangstigend; bliksems; eng; griezelig; gruwelijk; monsterlijk; onrustbarend; schrikaanjagend; schrikwekkend; sinister; verdraaid; verduiveld; verontrustend; verschrikkelijk; vreesaanjagend; vreeswekkend; vreselijk; zorgelijk; zorgwekkend
bárbaro ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk barbaars; beestachtig; bruut; godgeklaagd; hemeltergend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; schandalig; schandelijk; ten hemel schreiend; verfoeilijk; week; wreed; zeer ergerlijk; zwak
endemoniado ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vreselijk bezeten; bliksems; fanatiek; gemotiveerd; motivatie bezittend; verdraaid; verduiveld
escalofriante ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afgrijselijk; afschuwelijk; akelig; angstaanjagend; barbaars; beangstigend; beestachtig; bruut; eng; gevaarlijk; griezelig; gruwelijk; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; schemerig; schimmig; schromelijk; sinister; verschrikkelijk; vreselijk; week; wreed; zwak
espantoso ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afgrijselijk; afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; akelig; angstwekkend; barbaars; beestachtig; bruut; eng; geducht; griezelig; gruwelijk; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; sinister; verschrikkelijk; vervaarlijk; vreeswekkend; vreselijk; week; wreed; zwak
espeluznante ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vreselijk afgrijselijk; afschuwelijk; akelig; angstaanjagend; barbaars; beangstigend; beestachtig; bruut; eng; gevaarlijk; griezelig; gruwelijk; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; sinister; verschrikkelijk; vreselijk; wreed
estremecedor ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vreselijk afgrijselijk; afschuwelijk; akelig; angstwekkend; barbaars; beestachtig; bruut; eng; griezelig; gruwelijk; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; onrustbarend; ontstellend; sinister; verontrustend; verschrikkelijk; vreselijk; wreed; zorgelijk; zorgwekkend
grave ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk argwaan opwekkend; benard; benauwd; corpulent; dik; erg; ernstig; gemeen; gezet; hachelijk; heel erg; ingetogen; kritiek; kwalijk; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lijvig; onedel; penibel; schromelijk; serieus; stemmig; van bedenkelijke aard; verdacht; vol ernst; week; werkelijk menend; zorgelijk; zorgwekkend; zwaarlijvig; zwak
horrendo ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afgrijselijk; afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotend voor zintuigen; angstwekkend; barbaars; beestachtig; bruut; geducht; gruwelijk; inhumaan; lelijk; monsterlijk; onmenselijk; verschrikkelijk; vervaarlijk; vreeswekkend; vreselijk; week; weerzinwekkend; wreed; zwak
horrible ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afgrijselijk; afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotend voor zintuigen; akelig; barbaars; beestachtig; beroerd; bruut; deplorabel; dreigend; ellendig; eng; gedrochtelijk; godgeklaagd; gruwelijk; hemeltergend; inhumaan; lamlendig; lelijk; meelijwekkend; miserabel; misvormd; monsterlijk; naar; naargeestig; onmenselijk; schandalig; schandelijk; somber; ten hemel schreiend; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; wanstaltig; week; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk; zwak
horroroso ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotelijk; afstotend; afstotend voor zintuigen; angstaanjagend; barbaars; beestachtig; bliksems; bruut; gedrochtelijk; gevaarlijk; godgeklaagd; hemeltergend; inhumaan; lelijk; misselijkmakend; misvormd; monsterlijk; onmenselijk; schandalig; schandelijk; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; walgelijk; wanstaltig; week; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk; zwak
infame ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk beroerd; deplorabel; eerloos; ellendig; gemeen; godgeklaagd; hemeltergend; infaam; kwalijk; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lamlendig; meelijwekkend; min; miserabel; naar; naargeestig; onedel; oneerbaar; ontaard; onzedelijk; onzedig; ploertig; schandalig; slecht; snood; somber; ten hemel schreiend; vals; verfoeilijk; zeer ergerlijk
miserable ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk armoedig; armzalig; bar; bedonderd; belazerd; beroerd; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; flodderig; haveloos; lamlendig; lamzalig; luizig; meelijwekkend; miserabel; pover; rampzalig; rouwig; schamel; schooierig; sjofel; sjofeltjes; treurig; verdrietig; verlopen
temible ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk dreigend; eng; geducht; in hoge mate
temido ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk gevreesd
terrible ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afgrijselijk; afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; armzalig; bar; barbaars; beestachtig; bruut; deerniswekkend; dreigend; ellendig; eng; erbarmelijk; erg; godgeklaagd; gruwelijk; hemeltergend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; rampzalig; schandalig; schandelijk; schromelijk; ten hemel schreiend; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; week; wreed; zeer ergerlijk; zwak
terriblemente ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk achterbaks; bliksems; boefachtig; boosaardig; doortrapt; enorm; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gigantisch; gluiperig; godgeklaagd; hemeltergend; immens; in zeer hoge mate; leep; listig; onwijs; reusachtig; schandalig; schandelijk; schromelijk; schurkachtig; slinks; sluw; snood; stiekem; ten hemel schreiend; uitgekookt; vals; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; week; zeer ergerlijk; zwak
terrorífico ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afgrijselijk; afschuwelijk; angstaanjagend; dreigend; eng; gevaarlijk; godgeklaagd; gruwelijk; hemeltergend; ten hemel schreiend; verschrikkelijk; vreselijk; zeer ergerlijk
tremendo ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk aanmerkelijk; aanzienlijk; afgrijselijk; afschuwelijk; angstwekkend; beduidend; behoorlijk; betoverend; bliksems; dreigend; eng; enorm; extravagant; flink; fors; geducht; gigantisch; godgeklaagd; groot; groots; grootschalig; gruwelijk; hard; hardvochtig; heel erg; heel groot; hemeltergend; immens; in hoge mate; in zeer hoge mate; kolossaal; luisterrijk; magnifiek; onbarmhartig; ongenadig; onmetelijk; overmatig; prachtig; reusachtig; reuze; riant; schandalig; schandelijk; schitterend; schromelijk; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verregaand; verschrikkelijk; vervaarlijk; vreeswekkend; vreselijk; week; zeer ergerlijk; zwak

Wiktionary Translations for ontzettend:


Cross Translation:
FromToVia
ontzettend asombroso appalling — That appalls/appals or appall/appal

ontzettend form of ontzetten:

ontzetten verb (ontzet, ontzette, ontzetten, ontzet)

 1. ontzetten (uit de macht ontzetten)
 2. ontzetten (bevrijden van belegeraars; verlossen)

Conjugations for ontzetten:

o.t.t.
 1. ontzet
 2. ontzet
 3. ontzet
 4. ontzetten
 5. ontzetten
 6. ontzetten
o.v.t.
 1. ontzette
 2. ontzette
 3. ontzette
 4. ontzetten
 5. ontzetten
 6. ontzetten
v.t.t.
 1. heb ontzet
 2. hebt ontzet
 3. heeft ontzet
 4. hebben ontzet
 5. hebben ontzet
 6. hebben ontzet
v.v.t.
 1. had ontzet
 2. had ontzet
 3. had ontzet
 4. hadden ontzet
 5. hadden ontzet
 6. hadden ontzet
o.t.t.t.
 1. zal ontzetten
 2. zult ontzetten
 3. zal ontzetten
 4. zullen ontzetten
 5. zullen ontzetten
 6. zullen ontzetten
o.v.t.t.
 1. zou ontzetten
 2. zou ontzetten
 3. zou ontzetten
 4. zouden ontzetten
 5. zouden ontzetten
 6. zouden ontzetten
en verder
 1. ben ontzet
 2. bent ontzet
 3. is ontzet
 4. zijn ontzet
 5. zijn ontzet
 6. zijn ontzet
diversen
 1. ontzet!
 2. ontzet!
 3. ontzet
 4. ontzettend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for ontzetten:

NounRelated TranslationsOther Translations
liberar bevrijden; loslaten
separar afhaken; afkoppeling; ontkoppeling; uiteengaan; uitnemen
VerbRelated TranslationsOther Translations
liberar bevrijden van belegeraars; ontzetten; verlossen amnestie verlenen; banen; bevrijden; emanciperen; in vrijheid stellen; invrijheidstellen; laten gaan; loskomen; loslaten; losmaken; niet vasthouden; ontsnappen; van de boeien ontdoen; van last bevrijden; verlossen; vrijgeven; vrijkomen; vrijlaten; vrijmaken; vrijvechten; zich bevrijden
privar ontzetten; uit de macht ontzetten beroven; beroven van; depriveren; ontnemen; roven; te kort doen
separar ontzetten; uit de macht ontzetten afbreken; afhalen; afkoppelen; afnemen; afrukken; afscheiden; afscheuren; afsplijten; afsplitsen; afzonderen; apart zetten; beëindigen; debrayeren; delen; extraheren; forceren; hamsteren; isoleren; loskoppelen; loskrijgen; losmaken; losrukken; losscheuren; lostornen; lostrekken; meenemen; ontbinden; ontkoppelen; opdelen; ophalen; opheffen; oppotten; opsplitsen; opzij leggen; potten; scheiden; separeren; splitsen; stukmaken; tornen; uit elkaar gaan; uit elkaar halen; uiteengaan; uiteenhalen; uithalen; uitsplitsen; uittrekken; verbreken; verbrijzelen; weghalen; wegnemen; zich splitsen

Related Words for "ontzetten":


Wiktionary Translations for ontzetten:

ontzetten
verb
 1. hevig doen schrikken
 2. de genoemde waardigheid...

Cross Translation:
FromToVia
ontzetten conmover; emocionar move — to arouse the feelings or passions of
ontzetten consternar abasourdirassourdir, étourdir par un grand bruit.
ontzetten consternar consternerfrapper de consternation.
ontzetten despedir; destituir licenciercongédier un employé.
ontzetten aplazar; despedir; destituir; devolver; reflejar renvoyerenvoyer de nouveau.
ontzetten pasmar; consternar stupéfierengourdir, diminuer ou suspendre le sentiment et le mouvement.

Related Translations for ontzettend