Dutch

Detailed Translations for fiat from Dutch to English

fiat:

fiat [het ~] noun

 1. het fiat (machtiging; autorisatie; volmacht; toestemming)
  the authorization; the power of attorney; the approval; the mandate; the fiat; the authority; the licence; the power; the license; the authorisation
 2. het fiat (permissie; goedkeuring; toestemming; akkoord; goedvinden)
  the permission; the acceptance; the allowance; the admission; the admittance; the granting; the access
 3. het fiat (autorisatie; toestemming; machtiging)
  the authorization; the authorisation

Translation Matrix for fiat:

NounRelated TranslationsOther Translations
acceptance akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming aanvaarden; aanvaarding; acceptatie; accepteren; innerlijke aanvaarding
access akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming entree; ingang; inlaat; toegang; toegangsweg; toelating
admission akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming bekennen; confessie; entree; erkenning; ingang; inlaat; toegang; toegeving; toelating
admittance akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming entree; ingang; inlaat; toegang; toelating
allowance akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming aftrek; aftrekking; arbeidsloon; bezoldiging; deductie; gage; gunning; honorarium; licentie; loon; salaris; soldij; subsidie; tegemoetkoming; toelage; traktement; verdienste; vergunning; vermindering; wedde
approval autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht accoord; afspraak; akkoord; bijval; goedkeuring; goedkeuringsactiviteit; homologatie; instemming; overeenkomst; regeling; schikking; toestemming
authorisation autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht bekrachtiging; bevestiging; ratificering
authority autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht autoriteit; bevoegd zijn; bevoegdheid; deskundige; expert; geven van volmacht; gezag; gezaghebber; gezagsdrager; gezagsorgaan; heerschappij; instantie; kracht; lastbrief; lastgeving; licentie; macht; mandaat; procuratie; specialist; vakkundige; vergunning; vermogen; volmacht
authorization autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht autorisatie; bekrachtiging; bevestiging; ratificering
fiat autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht
granting akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming afgifte; gegevensverstrekking; uitdeling; uitgaaf; uitgifte; uitreiking; verstrekking
licence autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht brevet; certificaat; charter; diploma; licentie; oorkonde; rijbewijs; vergunning; vergunningsrecht; vrijbrief; vrijgeleide
license autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht brevet; certificaat; charter; diploma; licentie; oorkonde; rijbewijs; vergunning; vergunningsrecht; vrijbrief; vrijgeleide
mandate autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht bevelschrift; geven van volmacht; lastbrief; lastgeving; licentie; mandaat; procuratie; vergunning; volmacht
permission akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming afspraak; akkoord; bekrachtiging; goedkeuring; instemming; licentie; machtiging; overeenkomst; ratificering; regeling; schikking; toestemming; vergunning
power autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht autoriteit; autoriteiten; bevoegd zijn; bevoegdheid; capaciteit; dynamiek; electrische stroom; energie; felheid; fiksheid; gezag; gezaghebbers; heerschappij; kracht; macht; mogendheden; mogendheid; sterkte; stroom; vermogen
power of attorney autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht volmacht
VerbRelated TranslationsOther Translations
access toegang verkrijgen tot

Wiktionary Translations for fiat:
English

Detailed Translations for fiat from English to Dutch

fiat:

fiat [the ~] noun

 1. the fiat (authorization; power of attorney; approval; )
  de autorisatie; de machtiging; de volmacht; de toestemming; het fiat

Translation Matrix for fiat:

NounRelated TranslationsOther Translations
autorisatie approval; authorisation; authority; authorization; fiat; licence; license; mandate; power; power of attorney authorisation; authorization
fiat approval; authorisation; authority; authorization; fiat; licence; license; mandate; power; power of attorney acceptance; access; admission; admittance; allowance; authorisation; authorization; granting; permission
machtiging approval; authorisation; authority; authorization; fiat; licence; license; mandate; power; power of attorney authorisation; authorization; permission
toestemming approval; authorisation; authority; authorization; fiat; licence; license; mandate; power; power of attorney acceptance; access; admission; admittance; allowance; approval; authorisation; authorization; consent; granting; permission; sanctioning
volmacht approval; authorisation; authority; authorization; fiat; licence; license; mandate; power; power of attorney authority; instructions; mandate; power of attorney; warrant
- decree; edict; order; rescript

Related Words for "fiat":

 • fiats

Synonyms for "fiat":


Related Definitions for "fiat":

 1. a legally binding command or decision entered on the court record (as if issued by a court or judge)1

Related Translations for fiat